Het valt niet mee om mild te blijven, nu de wereld om ons heen snel verandert en we ons steeds opnieuw, moeten verhouden tot wat  is. Mogelijk maak je je zorgen en voel je je bij tijd en wijlen boos, angstig of verdrietig. Of ervaar je onmacht en mis je soms grond onder je voeten. Ook kan het zijn dat  piekergedachten veel ruimte innemen en herken je een patroon  van  terugtrekken, je isoleren en niet meer 'meedoen'. 

Hoe dan ook: polarisatie ligt op de loer. De neiging om elkaar te overtuigen van diverse waarheden. En hoe machtelozer we ons voelen, hoe minder we kunnen beschikken over onze eigen innerlijke wijsheid en kompas. Want ons bewustzijn vernauwt bij heftige emoties en een tunnelvisie ligt op de loer. 
We kunnen dan niet meer goed voelen wat we wérkelijk nodig hebben. Waar heb je op zo'n moment eigenlijk behoefte aan? Geruststelling, duidelijkheid, toekomstperspectief, gezien of gehoord worden, erkenning, troost, verbinding? Of iets anders?
 
De onvervulde behoefte die maakt dat je je onprettig of uit balans voelt, kun je meestal pas goed voelen als je stil wordt. Als je stopt met doen en luistert .Niet naar een ander, maar naar jezelf, naar hetgeen in jou gehoord en gevoeld wil worden. Luisteren naar de noden van de enige persoon in je leven op wie je echt invloed hebt; jij zelf dus. En daar zorg voor dragen. Liefdevol, vriendelijk en met mildheid. Heel veel mildheid. 
Zodat je hart weer opent en je kunt zorgen voor jezelf. Voor je eigen  kwetsbaarheid als mens.
 
Eem mildheidsmeditatie kan hierbij steunend zijn (zie elders op deze site). Of het aandachtig lezen van inzicht gevende teksten, zoals deze:
 
Wees mild
 
Wees mild voor jezelf in deze dagen.
Soms brengen onderstromen
 verwardheid in ons hart. 
 
We hebben het niet door 
en gaan vlug verder,
maar vragen ons af waarom 
we moe zijn, of boos, of kribbig.
 
Ga gerust zitten
bij je wijze grootmoeder,
en laat jezelf
weer een klein kind zijn in haar armen,
en laat komen wat maar komt.
 
En wanneer het kleine kind 
is uitgehuild,
zet het voorzichtig weer op de voeten
en zend het zachtjes terug de wereld in.
 
En zit, zoals alleen grootmoeders dat kunnen ,
bedaard en geaard,
wijs, met glinsterende ogen,
te midden van het wel en wee
van deze waanzinnige wereld.
 
'Be gentle', Rachel Holstead
 
Tot slot: Gisteravond keek in de film Mahatma Ghandi, (nu op netflix te zien). Ik was tot tranen geroerd, hoe deze man zijn waarheid leefde: geweldloos, moedig, trouw aan zichzelf en zijn missie, gepassioneerd, liefdevol, vergevingsgezind en mild. 
Een echte aanrader, juist in deze tijd van  transformatie. 
 
Hartegroet,
Tineke